top of page

MANIFEST MÚSICS PER LA LLIBERTAT

Som músics que creiem en els valors de la democràcia i la llibertat i que ens hem sentit interpel·lats per la repressió i l'autoritarisme de l’Estat espanyol. Davant de tot el que està passant, què millor que la música per expressar pacíficament el nostre compromís amb els valors que ens representen?

Volem reafirmar el paper fonamental que han de tenir la música i la cultura en la societat del nostre país. Al nostre entendre, l’art, la cultura i la sensibilitat són peces clau per bastir una societat basada en el diàleg, l’empatia, la pau i la democràcia. Com a músics, creiem en el poder transformador del nostre art. Per això, amb aquest gran acte col·lectiu, volem posar la música al servei d'aquest moviment social massiu que fa una crida a la mobilització pacífica davant la rigidesa, intransigència i autoritarisme amb què l’Estat espanyol està responent a la demanda d’una part majoritària del poble català.

 

Per tots aquests motius volem expressar que:

- Ens posicionem en defensa del govern legítim de la Generalitat de Catalunya i de les institucions catalanes.

- Reclamem la suspensió de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i de tota la intervenció per part de l’Estat que atempta a l’autogovern i la sobirania de Catalunya.

- Demanem l’alliberament dels presos polítics i l’aturada de l’ofensiva judicial davant d’activats i manifestacions polítiques.

- Defensem el dret d’autodeterminació. Creiem que el poble català té el dret de decidir lliurement el seu futur i d’exercir plenament la seva sobirania en els termes que desitgi.

Davant la repressió, avui diem més que mai:

 

Fem de la llibertat el nostre himne, fem de la música la nostra veu!

 

Barcelona, 6 de novembre de 2017

bottom of page